HomeGhidul financiar FinLightBilanțul Contabil – Patrimoniul Firmei

Bilanțul Contabil – Patrimoniul Firmei

Bilanțul contabil - prezentare generală

Bilanțul contabil prezintă situația financiară a companiei la data raportării  în ceea ce privește resursele (denumite Active) și obligațiile (denumite Pasive) companiei.

Este o imagine statică, în sensul că prezintă valoarea fiecărui element la data raportării, ca de exemplu valoarea contului de numerar la finalul lunii, rezultat în urma intrărilor și ieșirilor de numerar din conturi. Valoarea înregistrată la final de lună se numește Sold și mișcările din lună se numesc Rulaje.

Bilanțul contabil cuprinde soldurile următoarelor elemente:

 • Active – resursele controlate de companie ce vor fi utilizate pentru a genera beneficii viitoare, adică profit
 • Pasive – reprezintă obligațiile companiei față de Acționari/Asociați și față de terți

Explicăm mai jos de ce este important Bilanțul contabil și care este structura acestuia.

DE CE ESTE IMPORTANT?

Având în vedere ca suma Activelor va fi întotdeauna egală cu suma Pasivelor, înseamnă ca întotdeauna pentru fiecare resursă pe care compania o utilizează, există o datorie în contrapartida (fie ea și către Acționari).

Este extrem de important pentru management ca întotdeauna sa existe o conștientizare clară a următoarelor doua elemente:

 • CINE FINANȚEAZĂ (Acționari, Furnizori, Bănci, Statul Roman, Salariați, etc)
 • CE FINANȚEAZĂ (Clădiri, Echipamente, Stocuri, Creanțe, Sold numerar, etc)

Raționamentul este simplu: obligațiile către creditori vor trebui plătite la un moment dat (amânarea datoriilor poate fi doar o soluție temporară) și sursele de plată sunt limitate la următoarele:

 • Activele existente – nivelul (soldul) actual
 • Activele viitoare  ce vor fi constitute din:
  • Profitul viitor – rezultatele pozitive ale companiei in viitor
  • Aportul acționarilor – resurse adiționale aduse în companie de către asociați

Mai simplu spus, dacă managementul nu poate identifica surse de plată a datoriilor atunci nu există decât doua soluții: 

 • Acționarii/Asociații să aducă bani în companie
 • o procedură de insolvența/faliment care sa anuleze anumite datorii.

Practic, înțelegerea Bilanțului companiei oferă posibilitatea managementului de a gestiona resursele companiei (activele) in contextul obligațiilor existente (pasivele). Mai jos găsiți niște exemple concrete despre cum ajuta înțelegerea bilanțului managementul companiei:

 • pentru a înțelege și modela sursele de finanțare astfel încât compania sa își poată desfășură activitatea –securizarea surselor de plata a datorilor către furnizori și bănci.
 • pentru a identifica sursele de finanțare nedimensionate corespunzător sau inutile –datorii inutile către furnizori/bănci care au fost utilizate pentru finanțarea unor stocuri nevandabile
 • pentru a evalua capacitatea companiei de a transforma resurse (active) în numerar în vederea stingerii datoriilor – analiza ciclului de conversie a numerarului
 • pentru analiza nevoii de redimensionare a activității – ce resurse sunt necesare pentru creșterea activității au ce resurse pot fi eliberate prin scăderea activității
 • pentru a înțelege poziția companiei și a necesarul de lichidare a activelor –pentru evitarea situațiilor de Insolvența sau Faliment

Structura Bilanțului contabil

Pentru ca Bilanțul să fie echilibrat din punct de vedere al Lichidității:

Modalități de prezentare în platforma FinLight

Prezentare standard a Bilanțului Contabil în scopul analizei diverselor categorii de Active si Pasive
Vrei să vezi raportarea FINLIGHT pentru firma ta ?
îți oferim posibilitatea să testezi utilizând datele firmei tale, absolut gratuit pentru 30 de zile.