Datorii pe termen lung - Ce reprezintă?

Caracteristica definitorie a Datoriilor pe termen lung este că această sursă de finanțare devine scadentă la o perioada mai mare de 1 an de la data raportării financiare.

Datoriile pe termen lung ale companiei sunt compuse din:

Datorii financiare pe termen lung

Datoriile financiare pe termen lung reprezintă surse de finanțare ce devin scadente după o perioada mai mare de 1 an de la data raportării și care au fost contractate in scopul finanțării companiei. De regulă, obiectul finanțării îl constituie Activele Imobilizate

În cazul companiilor mici si medii, principalele categorii de datorii pe termen lung sunt: Împrumuturile bancare pe termen lung și Leasing-urile.

Mai multe detalii despre Datorii financiare pe termen lung

Provizioane

Provizioanele reprezintă datorii/obligatii probabile viitoare, în legătura cu care se cunoaște evenimentul generator dar nu se cunoaște exact valoarea și/sau data scadentă.

Provizioanele se înregistrează in Raportările Financiare atunci când este probabil sa fie necesară o ieșire de resurse (plată) și poate fi realizată o estimare rezonabilă a valorii obligației.

Mai multe detalii despre Provizioane

Întrebări si răspunsuri

Considerați Datoriile pe termen lung ca acea parte de surse atrase de companie care, împreună cu Capitalul companiei, trebuie sa asigure un nivel suficient pentru finanțarea Activelor Imobilizate.

Din punct de vedere al evoluției in timp, Datoriile pe termen lung ar trebui sa fie corelate cu ciclurile investiționale, în felul următor:

 • Etapa 1 – achiziție Active imobilizate (ex:  un utilaj care va fi folosit in procesul de producție) cu surse atrase pe termen lung (Capital si Datorii pe termen lung)
 • Etapa 2 – exploatare Active Imobilizate astfel încât acestea produc beneficii (bani) pentru stingerea obligațiilor. Practic, se întâmpla următoarele:
  • se uzează utilajul (apare deprecierea lui)
  • compania folosește utilajul astfel încât sa genereze suficientă valoare adăugată pentru a achita obligațiile conexe:
   • plăti dobânzi
   • rambursări credite
   • plăti dividende
   • etc
 • Etapa 3 – reînnoire Active Imobilizate pe măsura ce ele se uzează si datoriile sunt stinse.

Practic, dimensionarea Datoriilor pe termen lung se face in funcție de rezultatele estimate in perioada utilizării Activelor Imobilizate pe care le finanțează, astfel încât fluxurile de numerar generate sa permită achitarea obligaților asumate.

Prezentarea Datoriilor pe termen lung în platforma FinLight*

*modul de prezentare poate varia in funcție de pachetul achiziționat

Datorii financiare pe termen lung

Datoriile financiare pe termen lung reprezintă surse de finanțare cu următoarele caracteristici:

 • devin scadente după o perioada mai mare de 1 an de la data raportării
 • au fost contractate în scopul finanțării companiei, de regulă, a Activelor Imobilizate

Categoriile de Datorii financiare pe termen lung sunt:

 • Credite bancare pe termen lung
 • Alte împrumuturi și datorii asimilate 
 • Datorii care privesc imobilizările financiare
 • Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni
 • Dobânzi aferente împrumuturilor și datoriilor asimilate
 • Prime privind rambursarea obligațiunilor și a altor datorii

In majoritatea cazurilor, Datoriile financiare pe termen lung sunt utilizate pentru finanțarea Activelor Imobilizate, împreună cu Capitalul companiei, din următorul raționament:

 • Activele Imobilizate vor produce resurse (bani) pentru companie în decursul mai multor ani
 • Aceste resurse vor fi utilizate pentru rambursarea surselor de finanțare contractate pentru achiziția/construcția lor
 • Perioada necesară pentru ca Activele Imobilizate să producă suficiente resurse pentru rambursarea surselor de finanțare va fi mai mare de 1 an

Înapoi la sinteza…

Provizioane

Provizioanele reprezintă datorii/obligații probabile viitoare, în legătura cu care se cunoaște evenimentul generator dar nu se cunoaște exact valoarea și/sau data scadentă.

Pentru a fi înregistrate in situațiile financiare ale companiei, provizioanele trebuie sa îndeplinească următoarele criterii:

 • se poate identifica elementul generator (de exemplu: un litigiu)
 • exista o probabilitate rezonabilă ca in viitor sa fie necesară o ieșire de resurse (plată)
 • poate fi realizata o estimare rezonabilă a valorii

Evaluarea condițiilor de mai sus, precum si decizia înregistrării provizioanelor sunt, de obicei, prerogativele administratorilor companiei.

Elementele ce pot genera provizioane sunt:

 • litigii, amenzi și penalități, despăgubiri, daune și alte datorii incerte
 • cheltuielile legate de activitatea de service garanții acordate clienților
 • dezafectare imobilizări corporale și alte acțiuni similare legate de acestea
 • acțiunile de restructurare
 • pensii și obligații similare
 • impozite
 • terminarea contractelor de muncă
 • prime ce urmează a se acorda personalului în funcție de profitul realizat
 • provizioane în legătură cu acorduri de concesiune
 • provizioane pentru contracte cu titlu oneros
 • etc

Înapoi la sinteza…

Vrei să vezi raportarea FINLIGHT pentru firma ta ?
îți oferim posibilitatea să testezi utilizând datele firmei tale, absolut gratuit pentru 30 de zile.