HomeGhidul financiar FinLightContul de profit și pierdereCheltuieli financiare

Cheltuieli financiare

Cheltuielile financiare - Ce reprezintă?

Cheltuielilor financiare reprezintă consumul de resurse al companiei legat de activitatea de finanțare a operațiunilor și a investițiilor efectuate:

Principalele Cheltuieli financiare ale companiilor mici si medii cuprind:

 • cheltuielile legate de finanțarea bancară sau finanțarea acordată de alți creditori (credite bancare, leasinguri,  credite acordate de asociați, etc.)
 • cheltuieli generate de evoluția negativă a cursului de schimb RON în raport cu alte valute
 • discounturi acordate clienților pentru plata anticipată fată de scadențele agreate inițial

Mai jos vom detalia si restul categoriilor de Cheltuieli financiare ce sunt in general legate de finanțarea acordată companiei de către terți sau de investițiile financiare ale companiei.

Cheltuieli financiare:

Cheltuieli cu dobânzile

Cheltuieli cu dobânzile reprezintă dobânda calculată aferentă perioadei raportată pe care compania trebuie sa o plătească finanțatorilor:

 • Bănci
 • IFN-uri (societăți de leasing)
 • Acționarilor pentru împrumuturile acordate firmei
 • altor creditori financiari
Cheltuieli din diferențe de curs valutar (FX)

Cheltuieli din diferențe de curs valutar (FX) cuprinde cheltuielile companiei ocazionate de evoluția nefavorabilă a cursului de schimb RON / Alte valute, în funcție de relațiile de finanțare, comerciale sau de investiții ale companiei.

De reținut că in funcție de expunerea companiei pe aceste relații, compania poate să înregistreze Cheltuieli din diferențe de curs valutar (FX) dacă RON scade în raport cu Alte valute sau dacă RON crește in raport cu Alte valute

Un alt aspect important îl reprezintă identificarea ieșirilor de numerar asociate ce sunt generate de Cheltuielile din diferențe de curs valutar (FX).

Mai multe detalii despre Cheltuieli din diferențe de curs valutar (FX) …

Cheltuieli cu reduceri (discounturi) financiare acordate clienților

Cheltuieli cu reduceri (discounturi) financiare acordate clienților reprezintă reducerile de preț acordate de companie clienților în scop de finanțare, adică pentru a încasa banii mai repede.

Aceste discounturi trebuie identificate distinct pe facturile fiscale pentru a putea fi înregistrate în contabilitatea companiei.

Pierderi din creanțe legate de participații

Pierderi din creanțe legate de participații reprezintă cheltuielile financiare legate de constituirea, managementul sau încasarea Creanțelor pe termen lung (imobilizate)

Cheltuieli privind investițiile financiare cedate

Cheltuieli privind investițiile financiare cedate reprezintă cheltuielile ocazionate de cedarea (vânzarea sau anularea) Investiților financiare pe termen lung.

Alte cheltuieli financiare

Alte cheltuieli financiare cuprinde orice alte tipuri de cheltuieli financiare ce nu pot fi încadrate in categoriile de Cheltuieli financiare descrise anterior.

Întrebări si răspunsuri

Cheltuielile financiare sunt compuse în majoritatea cazurilor din următoarele categorii:

 • Cheltuieli cu dobânzile
  • este important de înțeles daca activitatea companiei generează suficient de mult profit pentru le acoperi. În general, dobânzile reprezintă o categorie de cheltuieli a cărei plata nu suporta amânare.
 • Cheltuieli din diferențe de curs valutar (FX) – este important de înțeles:
  • care au fost cauzele acestor cheltuieli pentru a lua masuri astfel încât sa fie evitate pe viitor
  • daca aceste cheltuieli au atras și ieșiri de numerar sau este de așteptat ca pe viitor sa genereze ieșiri de numerar.
 • Cheltuieli cu reduceri (discounturi) acordate clienților
  • este important ca în procesul de stabilire politicii de preț managementul să cunoască și acest element de cost.

Prezentarea Cheltuielilor financiare în platforma FinLight*

*modul de prezentare poate varia in funcție de pachetul achiziționat

Cheltuieli din diferențe de curs valutar (FX)

Cheltuieli din diferențe de curs valutar (FX) cuprinde cheltuielile companiei ocazionate de evoluția nefavorabilă a cursului de schimb RON / Alte valute în funcție de relațiile de finanțare, comerciale  sau de învestiții ale companiei.

Categoriile de Cheltuieli din diferențe de curs valutar (FX) le-am definit după cum urmează:

 • Cheltuieli FX aferente evaluării datoriilor financiare pe termen lung:
  • Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni
  • Credite bancare pe termen lung
  • Datorii care privesc imobilizările financiare
  • Alte împrumuturi și datorii asimilate (inclusiv leasing-uri)
  • Dobânzi aferente împrumuturilor și datoriilor asimilate
  • Vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare
 • Cheltuieli FX aferente evaluării datoriilor financiare pe termen scurt – Credite bancare pe termen scurt
 • Cheltuieli FX aferente evaluării datoriilor comerciale si altor datorii:
  •  Furnizori
  • Efecte de plătit
  • Furnizori de imobilizări
  • Efecte de plătit pentru imobilizări
  • Furnizori – facturi nesosite
  • Clienți – creditori
  • Sume datorate acționărilor/asociațiilor
  • Creditori diverși
  • Vărsăminte de efectuat pentru investițiile pe termen scurt
 • Cheltuieli FX aferente evaluării creanțelor:
  • Clienți
  • Clienți – facturi de întocmit
  • Efecte de primit de la clienți
  • Furnizori – debitori
  • Debitori diverși
  • Cheltuieli înregistrate în avans
  • Creanțe imobilizate
  • Avansuri acordate pentru imobilizări corporale
  • Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale
  • Avansuri de trezorerie
  • Decontări între entitățile afiliate
  • Decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun
  • Decontări cu acționării/asociații privind capitalul
  • Ajustări pentru deprecierea creanțelor – clienți
  • Ajustări pentru deprecierea creanțelor – decontări în cadrul grupului și cu acționarii/asociații
  • Ajustări pentru deprecierea creanțelor – debitori diverși
  • Alte investiții pe termen scurt și creanțe asimilate
  • Acreditive
 • Cheltuieli FX decontate (cu impact in numerar)- au generat o ieșire de numerar
 • Cheltuieli FX aferente investițiilor de capital –se utilizează numai în situațiile financiare anuale consolidate
 • Alte cheltuieli FX – orice alte cheltuieli in diferențe de curs valutar (FX) ce nu au putut fi cuprinse în lista de mai sus

De reținut că in funcție de expunerea companiei pe aceste relații, compania poate să înregistreze Cheltuieli din diferențe de curs valutar (FX) dacă RON scade în raport cu Alte valute sau dacă RON crește in raport cu Alte valute

Un alt aspect important îl reprezintă identificarea ieșirilor de numerar asociate generate de Cheltuielile din diferențe de curs valutar (FX): 

Reevaluarea lunară a unei linii de credit denominate in EUR acordate de Bancă, în condițiile în care RON s-a depreciat fata de EUR (a crescut cursul RON/EUR) implică o Cheltuielile din diferențe de curs valutar (FX). Dacă in aceeași luna compania rambursează o parte din linia de credit atunci compania va marca aceasta cheltuială, în sensul ca va efectua și o plata aferenta acestei cheltuieli.

Înapoi la sinteză…

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Vrei să vezi raportarea FINLIGHT pentru firma ta ?
îți oferim posibilitatea să testezi utilizând datele firmei tale, absolut gratuit pentru 30 de zile.