fbpx

─ GHIDUL FINANCIAR FINLIGHT

Fluxul de numerar – Mișcarea banilor

Fluxul de numerar prezintă circuitul banilor în intervalul de timp raportat oferind informațiile necesare pentru evaluarea capacității companiei de a genera numerar în contextul operațiunilor desfășurate.

Cuprinde lista:

  • Încasărilor – intrări de numerar
  • Plăților efectuate – ieșiri de numerar
  • Soldului de numerar la începutul și finalul perioadei raportate

Oferă o imagine reală asupra surselor generatoare de lichidități (bani) pentru companie și destinațiile acestora. Explicăm mai jos de ce este important Fluxul de numerar și care este structura lui.

DE CE ESTE IMPORTANT?

Fluxul de numerar este considerat ca fiind un instrument principal în procesul de management pentru că:

  • pentru a conduce o companie managementul trebuie sa știe de unde vin și unde se duc banii!
  • evidențiază sursele generatoare de Bani (Lichidității) pentru companie
  • permite evaluarea sănătății companiei în ceea ce privește derularea operațiunilor de zi cu zi
  • oferă posibilitatea managementului de înțelege mai bine pârghiile prin care poate acționa pentru a evita lipsa de lichidități și pentru maximiza plățile către acționari (dividende)

Structura Fluxului de numerar

Structura Fluxului de numerar poate să difere în funcție de scopul analizei și gradul de detaliu dorit, însă întotdeauna va conține aceleași elemente : Soldul de numerarÎncasări și Plăți:

Pentru o mai bună înțelegere a surselor generatoare de bani, am segmentat prezentarea Încasărilor și Plăților în funcție de activitățile desfășurate de companie: Activitatea operaționala, Activitatea financiară și evenimente ne-uzuale.

Numerar la inceputul perioadei

Totalitatea disponibilităților de numerar de care firma dispune la începutul perioadei raportate în conturile bancare și în casierie

Sold numerar în conturi

Banii disponibili în conturile bancare.

Sold numerar în casierie

Banii disponibili în casieria firmei.

Încasări totale

Încasările generate de companie din toate activitățile desfășurate, după cum urmează:

Încasări din activitatea operațională

Încasările generate de companie din activitățile operaționale, fără a lua în considerare încasările generate din activități de finanțare (credite noi, emitere de obligațiuni etc.)

Încasări din activitatea financiară

Încasările generate de companie din activități de finanțare (credite noi, emitere de obligațiuni etc.)

Încasări neobișnuite

Diverse alte încasări ce nu au caracter uzual

Plăți totale

Plățile efectuate de companie pentru susținerea tuturor activităților desfășurate, după cum urmează:

Plăți pentru activitatea operațională

Încasările generate de companie din activitățile operaționale, fără a lua în considerare încasările generate din activități de finanțare (credite noi, emitere de obligațiuni etc.)

Plăți pentru rambursarea datoriilor financiare

Plățile efectuate de companie pentru rambursarea datoriilor financiare (rambursare credite, leasinguri, împrumuturi asociați etc.)

Plăți neobișnuite

Plățile efectuate de companie pentru rambursarea datoriilor financiare (rambursare credite, leasinguri, împrumuturi asociați etc.)

Numerar la finalul perioadei

Totalitatea disponibilităților de numerar de care firma dispune la finalul perioadei raportate în conturile bancare și în casierie.

Sold numerar în conturi

Banii disponibili în conturile bancare.

Sold numerar în casierie

Banii disponibili în casieria firmei.

Modalități de prezentare în platforma FinLight

Modul in care sunt grupate elementele Flux de numerar diferă în funcție de scopul prezentării:

Prezentare simplă, utilă pentru o privire de ansamblu asupra Fluxului de numerar
Raportare financiară online

Încearcă soluția de raportare financiară FinLight™. Transformă datele contabile ale firmei tale în informații financiare pe care le poți înțelege.