Prezentare generala

Prezinta situația financiară a companiei la data raportării  în ceea ce privește resursele (denumite Active)  și obligațiile (denumite Pasive) companiei. Este o imagine statică, în sensul ca prezintă valoarea unui anumit element la data raportării, ca de exemplu valoarea contului de numerar la finalul lunii rezultat în urma intrărilor si ieșirilor de numerar din conturi. Valoarea înregistrată la final de luna se numește Sold si mișcările se numesc Rulaje.

Bilanțul contabil cuprinde soldurile urmatoarelor elemente:

  • Active – resursele controlate de companie care vor fi utilizate pentru a genera beneficii viitoare, adică profit
  • Pasive – reprezintă obligațiile companiei față de Acționari/Asociați și fata de terți

Explicăm mai jos de ce este important Bilanțul contabil și care este structura lui.