Vom considera Quasi-Capital următoarele elemente bilanțiere:

 • Subvenții 
  • Subvenții pentru finanțarea operațiunilor curente
  • Subvenții pentru investiții
 • Datorii către parți afiliate 
  • Decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun
  • Sume datorate acționarilor/asociaților
  • Decontări cu acționarii/asociații privind capitalul
  • Dividende de plată
  • Decontări din operațiuni în participație
  • Decontări între unitate și subunității
  • Decontări între subunități

Înapoi la sinteză…