HomeGhidul financiar FinLightBilanțul Contabil - Patrimoniul FirmeiActive imobilizate – Resurse pe termen lung

Active imobilizate – Resurse pe termen lung

Activele imobilizate - Ce reprezintă?

Caracteristica definitorie a Activelor Imobilizate (denumite și Active Fixe) este că produc valoare pentru Companie pe parcursul mai multor ani și a mai multor cicluri operaționale.

Deși Activele Imobilizate cuprind toate activele care sunt utilizate pe o perioadă mai lungă de un an, principale categorii sunt: Terenuri, Clădiri, Instalații/Echipamente tehnice și diverse Licențe.

Activele Imobilizate sunt compuse din:

Imobilizări necorporale (intangibile)

Imobilizările necorporale (sau intangibile) reprezintă active fără suport material dar despre care se estimează ca vor genera beneficii economice pentru companie. Exemple: Licențe Software, Fond Comercial, mărci înregistrate, etc. Deși  nu au forma materiala (fizică), unele dintre ele pot fi tranzacționate (ex: mărcile înregistrate).

Valoarea lor poate creste prin procese de constituire, achiziție, reevaluare etc. și se poate diminua prin amortizare sau depreciere.

Mai multe detalii despre Imobilizări necorporale …

Imobilizări corporale (tangibile)

Imobilizările corporale (sau tangibile) reprezintă active ce au forma materială și care se presupune ca sunt utilizate in operațiunile companiei în scopuri generatoare de profit, ca de exemplu: terenuri, construcții, instalații tehnice,vehicule, etc.

Valoarea Imobilizărilor corporale creste prin constituire/construcție, achiziție, reevaluare si se diminuează prin vânzare, reevaluare, amortizare si/sau depreciere.
Mai multe detalii despre Imobilizări corporale aici…

Investiții financiare financiare pe termen lung

Investiții financiare pe termen lung reprezintă investițiile companiei in diverse active cum ar fi: imobiliareinstrumente financiare (obligațiuni, opțiuni, etc) sau alte titluri de proprietate. Caracteristica principală a Investițiilor financiare pe termen lung este ca se estimează a fi transformate în numerar într-un orizont de timp mai mare de 1 an de la data raportării.

Mai multe detalii despre Investiții financiare pe termen lung aici…

Creanțele pe termen lung (imobilizate)

Creanțele pe termen lung (imobilizate) reprezintă sumele de încasat de către companie care se estimează ca vor fi încasate după o perioada mai mare de un an de la data raportării, ca de exemplu: creanțe comerciale cu scadența mai mare de un an, depozite, garanții și cauțiuni depuse la terți.

Întrebări și răspunsuri

Activele imobilizate sunt importante datorită următoarelor considerente:

 • pot fi o măsura a angajamentului companiei pentru viitor, având in vedere ca se estimează ca vor produce valoare într-un orizont de timp lung in viitor
 • în condiții de utilizare și finanțare adecvată, oferă stabilitate operațională companiei

Sunt mai multe aspecte de luat în considerare :

 • Din perspectivă operațională – nivelul de Active Imobilizate trebuie sa aibă sens în funcție de specificul operațiunilor companiei. O companie de producție este de așteptat sa aibă un nivel mare de Active Imobilizate (terenuri, imobile, instalații tehnice de producție, flota de vehicule, etc) pe când o companie de prestări servicii va avea nevoie de un nivel mult mai mic de Active Imobilizate (poate doar echipamente de birotică)
 • Din perspectiva finanțării – Sursele utilizate pentru finanțarea Activelor Imobilizate trebuie sa aibă un orizont de rambursare/exigibilitate pe termen lung (multianual) astfel încât, utilizarea lor în timp sa producă resurse (numerar) pentru stingerea datoriilor (surselor de finanțare) utilizate pentru achiziție.  Nerespectarea acestui principiu poate cauza insolvența sau falimentul companiei așa cum am explicat in acest EXEMPLU unde compania utilizează resurse atrase pe termen scurt (credit furnizor) pentru finanțarea unor active imobilizate.
 • Din perspectiva de profitabilitate – Oportunitatea/decizia de achiziție sau construcție a unor Active Imobilizate trebuie analizată și prin prisma costurilor implicate. Alternativa închirierii poate fi mai eficientă din punct de vedere al costului sau poate sa aibă sens externalizarea anumitor operațiuni cum ar fi transportul.

Practic, evaluarea nivelului optim al Activelor Imobilizate se face prin prisma analizei strategiei companieioportunităților operaționale si a disponibilități resurselor de finanțare.

Prezentarea Activelor Imobilizate în platforma FinLight*

Active imobilizate
*modul de prezentare poate varia in funcție de pachetul achiziționat

1. Imobilizări necorporale (intangibile)

Imobilizările necorporale (sau intangibile) reprezintă active fără suport material dar despre care se estimează ca  vor genera beneficii economice pentru companie.

Imobilizările necorporale (sau intangibile) brute cuprind următoarele elemente:

 • Cheltuieli de constituire
 • Cheltuieli de dezvoltare
 • Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi şi active similare
 • Active necorporale de explorare şi evaluare a resurselor minerale
 • Fond comercial
 • Alte imobilizări necorporale

Valoarea acestora poate face obiectul diminuărilor de valoare prin amortizare sau depreciere si din acest motiv vom prezenta ca diferența intre Imobilizările necorporale (sau intangibile) brute și Amortizarea cumulată pentru Imobilizări necorporale

Înapoi la sinteza…

2. Imobilizări corporale (tangibile)

Imobilizările corporale (sau tangibile) nete reprezintă active materiale despre care se estimează ca vor genera beneficii economice pentru companie prin utilizarea lor in operațiunile companiei pe parcursul mai multor exerciții financiare (ani)

Valoarea inițiala la intrarea in patrimoniu (achiziții, construcție, etc) se numește valoare bruta si o regăsim ca  Imobilizările corporale (sau tangibile) brute .Ulterior, pe durata utilizării, valoarea lor scade din cauza uzurii morale/fizice (cu excepția terenurilor) si din acest motiv se înregistrează Amortizarea acumulată. Diferența dintre valoarea inițiala (bruta)  si Amortizarea acumulată reprezintă Valoarea neta , respectiv Imobilizările corporale (sau tangibile) nete.

Imobilizările necorporale (sau intangibile) brute cuprind următoarele elemente:

 • Terenuri si amenajări de terenuri
 • Construcții 
 • Instalații tehnice, mijloace de transport, animale si plantații
 • Instalații tehnice și mijloace de transport în curs de aprovizionare
 • Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active corporale în curs de aprovizionare
 • Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane si materiale si alte active corporale 
 • Active biologice productive
 • Active biologice productive în curs de aprovizionare

Înapoi la sinteza…

3. Investiții financiare pe termen lung

Investițiile financiare pe termen lung reprezintă active, ale companiei, care nu sunt folosite in operațiunile companiei ci deținute in scopul valorificării ulterioare, raționamentul fiind ca valoarea acestora va crește in timp.

Valoarea inițiala la intrarea in patrimoniu (achiziție, construcție, etc) se numește valoare bruta si o regăsim ca Învestiții financiare pe termen lung brute .

Investițiile financiare pe termen lung brute cuprind:

 • Investiții imobiliare
 • Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale
 • Investiții imobiliare în curs de execuție
 • Acțiuni deținute la entitățile afiliate
 • Acțiuni deținute la entități asociate
 • Acțiuni deținute la entități controlate în comun
 • Titluri puse în echivalența
 • Alte titluri imobilizate
 • Certificate verzi amânate
 • Acțiuni deținute la entitățile afiliate
 • Obligațiuni emise și răscumpărate
 • Obligațiuni
 • Certificate verzi primite – depinde de exercițiul raportat

Ulterior, pe durata deținerii, în funcție de diverși factori externi companiei, valoarea lor se poate diminua și se înregistrează următoarele Ajustari de valoare pentru Imobilizări financiare:

 • Ajustări pentru pierderea de valoare a acțiunilor deținute la entitățile afiliate
 • Ajustări pentru pierderea de valoare a obligațiunilor emise și răscumpărate
 • Ajustări pentru pierderea de valoare a obligațiunilor
 • Ajustări pentru pierderea de valoare a altor învestiții pe termen scurt și creanțe asimilate

Diferența dintre valoarea inițiala (bruta) si Ajustarea de valoare reprezintă Valoarea neta, respectiv Investiții financiare pe termen lung nete.

Înapoi la sinteza…

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Vrei să vezi raportarea FINLIGHT pentru firma ta ?
îți oferim posibilitatea să testezi utilizând datele firmei tale, absolut gratuit pentru 30 de zile.