fbpx

─ GHIDUL FINANCIAR FINLIGHT

Datorii pe termen scurt

Datoriile pe termen scurt, denumite și Datorii curente, reprezintă obligații ale companiei ce vor trebui onorate într-o perioadă mai scurtă de 1 an de la data raportării, de regulă în următorul ciclu operațional și cuprind:

 • Datoriile comerciale curente
 • Datoriile financiare pe termen scurt
 • Vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare

Structura datoriilor pe termen scurt:

Datorii comerciale curente

Datorii comerciale curente reprezintă obligații ale companiei ce sunt, de regulă, strâns legate de activitatea operațională de zi cu zi și sunt într-o mare măsură corelate cu nivelul de activitate al companiei. Principalele categorii sunt:

 1. Datorii comerciale curente către furnizori/clienți
 2. Sume datorate către/pentru salariați
 3. Datorii către bugetele de stat

Mai multe detalii despre Datorii comerciale curente

Datorii financiare pe termen scurt

Datorii financiare pe termen scurt reprezintă obligațiile companiei contractate în scop de asigurare a finanțării, au exigibilitate mai mică de 1 an de la data raportării și sunt contractate de la instituții de credit (Bănci, IFN-uri, etc). Sunt cuprinse aici Credite bancare pe termen scurt si Dobânzi de plata la finalul lunii.

Mai multe detalii despre Datorii financiare pe termen scurt

Vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare

Vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare reprezintă obligațiile companiei în legătură cu achizițiile de Investiții financiare pe termen lung (imobilizări financiare) sau Investiții financiare pe termen scurt.

Întrebări și răspunsuri

Nivelul optim de Datorii pe termen scurt diferă în funcție de specificul fiecărei afaceri, însă putem avansa niște criterii generale de evaluare a nivelului Datoriilor pe termen scurt din mai multe perspective:

 1. Din perspectiva stabilității companiei și implicit al riscului de insolvența/faliment, nivelul maxim al Datoriilor pe termen scurt trebuie sa fie, cel puțin, la nivelul Activelor Circulante. O valoare mai mica decât valoarea Activelor Circulante implică riscuri serioase în ceea ce privește continuarea activității. Pentru evaluarea acestei relații poți folosi analiza Capitalului de lucru
                    
 2. Din perspectiva profitabilității: 
  • trebuie evaluat costul Datoriilor pe termen scurt în raport cu surse alternative de finanțare, ca de exemplu Capitalul companiei.
  • trebuie evaluata oportunitatea Datoriilor pe termen scurt. Care este nevoia reala de finanțare pe termen scurt fata de nivelul existent?
Prezentarea Datoriilor pe termen lung cu FinLight*
*modul de prezentare poate varia in funcție de pachetul achiziționat

Datorii comerciale curente

Consideram Datorii comerciale curente obligațiile companiei ce sunt strâns legate de activitatea operațională de zi-cu-zi și sunt într-o mare măsură corelate cu nivelul de activitate al companiei.

Caracteristici definitorii:

 • sunt strâns legate de activitatea de zi cu zi
 • sunt obligații ce devin scadente relativ repede (de regulă, în următorul ciclu operațional)
 • neonorarea lor atunci când devin exigibile poate provoca sincope majore în activitatea companiei

Vom considera următoarele categorii de Datorii comerciale curente:

 1. Datorii comerciale curente către furnizori/clienți
 2. Sume datorate către/pentru salariați
 3. Datorii către bugetele de stat

Datorii comerciale curente către furnizori/clienți cuprinde, in principal, obligațiile companiei generate din relațiile comerciale cu furnizorii si clienți:

 • Furnizori – sume datorate furnizorilor pentru serviciile prestate/produsele livrate, etc.
 • Efecte de plătit – sume datorate furnizorilor pentru serviciile prestate/produsele livrate, etc. pentru care au fost emise instrumente de plata
 • Furnizori de imobilizări – sume datorate furnizorilor de Imobilizări
 • Efecte de plătit pentru imobilizări – sume datorate furnizorilor de Imobilizări pentru care au fost emise instrumente de plata
 • Furnizori – facturi nesosite – valoarea aferenta prestărilor de servicii sau livrărilor de bunuri pentru care încă nu s-au emis facturi de către furnizori. Exemplu: valoarea muncii prestate in cadrul unui proiect de construcții pentru care furnizorul nu a emis factură
 • Clienți – creditori – diverse obligații asumate fața de Clienți. Exemplu: discounturi de volum aferente contractelor in derulare, care nu au fost încă plătite/compensate cu Clienții
 • Creditori diverși –  în practică, aici veți regăsii sume aferente categoriilor de operațiuni care nu prea pot fi înregistrate altundeva. Sfatul nostru este sa verificați cu atenție aceste sume si sa încercați sa limitați utilizarea acestui element de bilanț pentru ca dată fiind natura cumulativa si nespecifică a acestei categorii, este foarte greu de controlat fără a face o verificare a documentelor operaționale care au generat alocarea acestor sume.
 • Venituri înregistrate în avans – obligații aferente sumelor primite anticipat pentru servicii viitoare. Exemplu: chirii incasate in avans
 • Decontări din operații în curs de clarificare – reprezintă sume pentru care sunt necesare informații suplimentare astfel încât sa fie catalogate corect.
 • Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți – o categorie speciala in care este înregistrată valoarea anumitor active transferate de la clienți cu scopul prestării anumitor servicii (ex: stâlpii de electricitate care sunt transferați de la client către furnizorul de energie)
 •  

Sume datorate către/pentru salariați cuprinde obligațiile companiei generate din relațiile de munca cu personalul:

 • Personal – salarii datorate – salarii datorate personalului pentru munca prestată
 • Personal – ajutoare materiale datorate – ajutoare materiale datorate personalului pentru incapacitate temporară de muncă, a celor pentru îngrijirea copilului, a ajutoarelor de deces și a altor ajutoare acordate
 • Prime reprezentând participarea personalului la profit – prime datorate personalului atunci când entitatea are o obligație legala sau implicita de a face astfel de plăți
 • Drepturi de personal neridicate – drepturi de personal neridicate în termenul legal
 • Rețineri din salarii datorate terților – rețineri și popriri din salarii, datorate terțelor, în numele personalului
 • Alte datorii și creanțe în legătură cu personalul – alte datorii si creanțe, fața de personal, care nu pot fi cuprinse in categoriile anterioare

Datorii către bugetele de stat cuprinde obligațiile companiei fata de instituțiile statului, după cum urmează:

 • Asigurări sociale
 • Contribuția asiguratorie pentru muncă – 
 • Ajutor de șomaj
 • Alte datorii și creanțe sociale
 • Impozitul pe profit/venit
 • Taxa pe valoarea adăugată
 • Impozitul pe venituri de natura salariilor
 • Alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate
 • Fonduri speciale – taxe și vărsăminte asimilate
 • Alte datorii și creanțe cu bugetul statului

Înapoi la sinteză…

Datorii financiare pe termen scurt

Considerăm Datorii financiare pe termen scurt obligațiile companiei contractate in scop de asigurare a finanțării, cu exigibilitate mai mică de 1 an de la data raportării, contractate de la instituții de credit.

Datorii financiare pe termen scurt sunt compuse din:

 • Credite bancare pe termen scurt, indiferent de forma lor (Linii de credit, Descoperiri de cont – Overdraft, Credite pe termen scurt pentru capital de lucru, etc).
 • Dobânzi – valoarea neta a dobânzilor calculate la data raportată. Reprezintă suma netă dintre Dobânzile de încasat (pentru depozite bancare sau credite acordate de companie) și Dobânzile de plata (aferente creditelor contractate de companie)

Înapoi la sinteză…

Raportare financiară online

Încearcă soluția de raportare financiară FinLight™. Transformă datele contabile ale firmei tale în informații financiare pe care le poți înțelege.