fbpx

─ GHIDUL FINANCIAR FINLIGHT

Evaluarea stabilității financiare

Stabilitatea financiară reprezintă capacitatea firmei de a-și onora obligațiile (datoriile) față de terți.

Analiza stabilității financiare are ca scop final asigurarea capacității de plată a datoriilor:

 • pe termen scurt– datorii exigibile în următoarele 12 luni
 • pe termen lung – datorii exigibile peste o perioada mai mare de 12 luni

Pentru evaluarea capacității de plată, în funcție de orizontul de timp vom folosi următoarele concepte:

 • Lichiditate – capacitatea de plata a datoriilor pe termen scurt
 • Solvabilitatea – capacitatea de plata a datoriilor pe termen lung

Găsești mai jos o explicație despre cum poți să iți analizezi singur stabilitatea financiară cu FinLight.

Scopul analizei

Să identifici pârghii prin care poți:

 • asigura continuitatea activității fără sincope
 • facilitezi accesul la finanțare (credit bancar si credit furnizor)
 • diminua riscul asociat datoriilor
 • diminua costul finanțării

Abordarea potrivită

Firma trebuie să asigure resursele necesare, reprezentate de Active, pentru acoperirea obligațiilor, reprezentate de Pasive (Datorii și Capital).

Nota: Capitalul este o datorie a firmei fața de asociați/acționari.

Cronologic, Firma va trebui să acopere:

Sursele disponibile pentru acoperirea lor sunt:

 

Metodologia recomandată

Vom aborda analiza capacității de acoperire a obligațiilor pe 2 axe:

Analizele vor urmări doua aspecte:

 1. Nivelul surselor de acoperire în raport cu obligațiile asumate
 2. Confirmarea capacității Firmei de a transforma aceste surse de acoperire în BANI (lichidități).

Continuăm mai jos cu Analiza de Lichiditate și Analiza de Solvabilitate

Pasul 1

Analiza de Lichiditate - evaluarea capacității de plată a datoriilor pe termen scurt

Trebuie să identifici:

Varianta rezonabilă este cea în care:

Orice alta variantă reprezintă un risc semnificativ pentru continuarea activității Firmei.

Mai jos, găsești detalii despre cum poți face practic o analiză de lichiditate folosind FinLight.

Pasul 2

Analiza de Solvabilitate - evaluarea capacității de plată a datoriilor pe termen lung

Activitatea financiară, în sensul utilizat de noi, implică toate acele operațiuni care se leagă de asigurarea structurii de finanțare a firmei.

În general, există 3 categorii mari de elemente care generează venituri și cheltuieli financiare:

 • dobânzile
 • diferențe de curs valutar
 • disconturile financiare (acordate/primite în scop de finanțare)

Având în vedere că Activitatea financiară este:

 • limitata în ceea ce privește generarea de Venituri financiare (uneori inexistentă)
 • axata pe asigurarea finanțării companiei, ceea ce generează costuri financiara
 • este de așteptat ca Rezultatul financiar să înregistreze valori negative.

Pe scurt, în evaluarea Activității financiare urmărești, cel mai adesea, dacă Rezultatul operațional este suficient pentru acoperirea Rezultatului financiar negativ.

Sinteză rezultate

Rezultatul operational brut (gross result)

Rezultatul operațional brut – rezultatul înregistrat după acoperirea cheltuielilor variabile.

Formula de calcul

Venituri operaționale recurenteCheltuieli operaționale recurente variabile


Marja operațională brută –
măsura relativa  a capacitați Firmei de a genera valoare după acoperirea costurilor variabile.

Formula de calcul

Rezultatul operațional brut / Venituri operaționale recurente

Rezultat operațional din activitate recurentă

Rezultatul operațional din activitatea recurentă – rezultatul înregistrat după acoperirea cheltuielilor recurente (variabile și fixe)

Formula de calcul

Venituri operaționale recurenteCheltuieli operaționale recurente


Marja operațională brută –
măsura relativa  a capacitați Firmei de a genera valoare după acoperirea costurilor variabile.

Formula de calcul

Rezultatul operațional din activitatea recurentă / Venituri operaționale recurente

Rezultat operațional din activitate nerecurentă

Rezultatul operațional din activitatea nerecurentă – rezultatul înregistrat ca urmare a activităților nerecurente (ocazionale)

Formula de calcul

Venituri operaționale nerecurenteCheltuieli operaționale nerecurente

EBITDA - Rezultat operațional înainte de dobânzi, taxe, depreciere și amortizare

EBITDA – Rezultat operațional înainte de dobânzi, taxe, depreciere și amortizare – rezultatul înregistrat ca urmare a activităților operaționale (recurente si nerecurente)

Formula de calcul

Rezultatul operațional din activitatea recurentă + Rezultatul operațional din activitatea nerecurentă

Marja EBITDA – măsura relativa  a capacitați Firmei de a genera valoare din activitatea operaționala, înainte de depreciere și amortizare.

Formula de calcul

EBITDA / Venituri operaționale recurente

EBIT - Rezultat operațional înainte de dobânzi și impozite

EBIT – Rezultat operațional înainte de dobânzi și impozite – rezultatul înregistrat ca urmare a activităților operaționale (recurente si nerecurente)

Formula de calcul

EBITDA Depreciere și amortizare

Marja EBIT – măsura relativa  a capacitați Firmei de a genera valoare din activitatea operațională.

Formula de calcul

EBIT / Venituri operaționale recurente

Rezultat financiar

Rezultat financiar – rezultatul înregistrat ca urmare a activităților de finanțare a companiei

Formula de calcul

Venituri financiareCheltuieli financiare

Rezultat brut (Profit brut)

Rezultat brut – rezultatul înregistrat ca urmare a tuturor activităților, înainte de impozitare.

Formula de calcul

EBIT + Rezultat financiar

Marja brută – măsura relativa  a capacitați Firmei de a genera valoare din activitate, înainte de impozitare

Formula de calcul

Rezultat brut / Venituri operaționale recurente

Rezultat net (Profit net)

Rezultat net – rezultatul înregistrat ca urmare a tuturor activităților.

Formula de calcul

Rezultat brut Impozit pe profit

Marja netă – măsura relativa  a capacitați Firmei de a genera valoare pentru asociați

Prezentarea Contului de profit și pierdere CU FinLight
*modul de prezentare poate varia in funcție de pachetul achiziționat
Raportare financiară online

Încearcă soluția de raportare financiară FinLight™. Transformă datele contabile ale firmei tale în informații financiare pe care le poți înțelege.