HomeGhidul financiar FinLightEvaluarea performanței Firmei

Evaluarea performanței Firmei

Evaluarea performanței firmei

Performanța reprezintă capacitatea firmei de a genera venituri peste nivelul cheltuielilor. 

Analiza performanței are ca scop final maximizarea profitului prin cele doua pârghii posibile:

 1. Creșterea Veniturilor
 2. Reducerea Cheltuielilor

Analiza este mai simplă decât pare! Găsești mai jos o explicație despre cum poți să iți analizezi singur performanța companiei cu FinLight, fără să ai nevoie de contabil, consultanți, analiști sau alți experți.

Scopul analizei

Să identifici pârghii prin care poți eficientiza activitatea firmei pentru a maximiza rezultatele viitoare, adică Profitul viitor.

Abordarea potrivită

Firma generează anumite Venituri din care trebuie sa acopere toate Cheltuielile.
Dacă Veniturile depășesc Cheltuielile atunci compania este profitabila și înregistrează Profit net. Dacă, în schimb, Veniturile sunt mai mici decât Cheltuielile atunci compania înregistrează Pierdere netă.

Trebuie să identifici relația dintre Activitatea firmei și Profit, analizând Veniturile și Cheltuielile, cu scopul de le influența în sensul maximizării Profitului.

Metodologia recomandată

Analiza performanței se face prin parcurgerea Contului de profit și pierdere în ceea ce privește Activitatea operațională și Activitatea Financiară pe 2 căi:

 • La nivel general prin compararea Veniturilor totale cu Cheltuielile totale, practic identificând Rezultatul net (Profit net sau Pierdere neta)
 • La nivel de segment, comparând diverse categorii de Venituri cu categoriile aferente de Cheltuieli.

La fiecare articol de Venit, Cheltuială sau Rezultat vei urmării:

 • nivelul lunar/anual (suma înregistrata efectiv)
 • variația (evoluția) în perioada raportată
 • relația de cauzalitate între ce s-a întâmplat în activitatea Firmei și suma înregistrată ce cuantifică efectul din buzunarul tău.

Practic, așa poți să realizezi scopul analizei de a identifica pârghiile pe pe care trebuie sa le acționezi pentru maximizarea profitului.

Pare complicat? O sa vezi imediat mai jos ca nu este.

Pasul 1

Evaluarea activității operaționale

Trebuie sa identifici dacă Firma creează suficientă valoare prin operațiunile desfășurate generatoare de Venituri operaționale recurente astfel încât sa poată susține concomitent:

 • activitatea de zi cu zi
 • ciclul investițional
 • activitatea financiară
 • impozitul pe profit/venit
 • ținta de profit a asociaților/acționarilor
Pasul 2

Evaluarea activității financiare

Activitatea financiară, în sensul utilizat de noi, implică toate acele operațiuni care se leagă de asigurarea structurii de finanțare a firmei.

În general, există 3 categorii mari de elemente care generează venituri și cheltuieli financiare:

 • dobânzile
 • diferențe de curs valutar
 • disconturile financiare (acordate/primite în scop de finanțare)

Având în vedere că Activitatea financiară este:

 • limitata în ceea ce privește generarea de Venituri financiare (uneori inexistentă)
 • axata pe asigurarea finanțării companiei, ceea ce generează costuri financiara
 • este de așteptat ca Rezultatul financiar să înregistreze valori negative.

Pe scurt, în evaluarea Activității financiare urmărești, cel mai adesea, dacă Rezultatul operațional este suficient pentru acoperirea Rezultatului financiar negativ.

Pasul 3

Evaluarea rezultatelor generale

Performanța generală are o singură componentă definitorie: cât profit a produs Firma pentru asociați prin toate activitățile desfășurate.

Sinteză rezultate

Rezultatul operational brut (gross result)

Rezultatul operațional brut – rezultatul înregistrat după acoperirea cheltuielilor variabile.

Formula de calcul

Venituri operaționale recurenteCheltuieli operaționale recurente variabile


Marja operațională brută –
măsura relativa  a capacitați Firmei de a genera valoare după acoperirea costurilor variabile.

Formula de calcul

Rezultatul operațional brut / Venituri operaționale recurente

Rezultat operațional din activitate recurentă

Rezultatul operațional din activitatea recurentă – rezultatul înregistrat după acoperirea cheltuielilor recurente (variabile și fixe)

Formula de calcul

Venituri operaționale recurenteCheltuieli operaționale recurente


Marja operațională brută –
măsura relativa  a capacitați Firmei de a genera valoare după acoperirea costurilor variabile.

Formula de calcul

Rezultatul operațional din activitatea recurentă / Venituri operaționale recurente

Rezultat operațional din activitate nerecurentă

Rezultatul operațional din activitatea nerecurentă – rezultatul înregistrat ca urmare a activităților nerecurente (ocazionale)

Formula de calcul

Venituri operaționale nerecurenteCheltuieli operaționale nerecurente

EBITDA - Rezultat operațional înainte de dobânzi, taxe, depreciere și amortizare

EBITDA – Rezultat operațional înainte de dobânzi, taxe, depreciere și amortizare – rezultatul înregistrat ca urmare a activităților operaționale (recurente si nerecurente)

Formula de calcul

Rezultatul operațional din activitatea recurentă + Rezultatul operațional din activitatea nerecurentă

Marja EBITDA – măsura relativa  a capacitați Firmei de a genera valoare din activitatea operaționala, înainte de depreciere și amortizare.

Formula de calcul

EBITDA / Venituri operaționale recurente

EBIT - Rezultat operațional înainte de dobânzi și impozite

EBIT – Rezultat operațional înainte de dobânzi și impozite – rezultatul înregistrat ca urmare a activităților operaționale (recurente si nerecurente)

Formula de calcul

EBITDA Depreciere și amortizare

Marja EBIT – măsura relativa  a capacitați Firmei de a genera valoare din activitatea operațională.

Formula de calcul

EBIT / Venituri operaționale recurente

Rezultat financiar

Rezultat financiar – rezultatul înregistrat ca urmare a activităților de finanțare a companiei

Formula de calcul

Venituri financiareCheltuieli financiare

Rezultat brut (Profit brut)

Rezultat brut – rezultatul înregistrat ca urmare a tuturor activităților, înainte de impozitare.

Formula de calcul

EBIT + Rezultat financiar

Marja brută – măsura relativa  a capacitați Firmei de a genera valoare din activitate, înainte de impozitare

Formula de calcul

Rezultat brut / Venituri operaționale recurente

 

Rezultat net (Profit net)

Rezultat net – rezultatul înregistrat ca urmare a tuturor activităților.

Formula de calcul

Rezultat brut Impozit pe profit

Marja netă – măsura relativa  a capacitați Firmei de a genera valoare pentru asociați

Prezentarea Contului de profit și pierdere în FinLight

*modul de prezentare poate varia in funcție de pachetul achiziționat
Vrei să vezi raportarea FINLIGHT pentru firma ta ?
îți oferim posibilitatea să testezi utilizând datele firmei tale, absolut gratuit pentru 30 de zile.