fbpx

─ GHIDUL FINANCIAR FINLIGHT

Ghid practic – analiza performanței

Ghid practic pentru analiza performanței firmei

Scop

Eficientizarea activității firmei prin acțiuni concrete asupra operațiunilor desfășurate: achiziții, producție, vânzări, activități conexe etc.

Instrucțiuni de utilizare

Metoda este una simplă și universal utilizată, pretabilă oricărui tip de afacere:

Parcurgi Contul de profit si pierdere analizând valorile Elementului analizat și, în funcție de Raționament și de Specificul analizei, evaluezi oportunitatea implementării Acțiunilor concrete posibile descrise pe ultima coloană și apoi acționezi corespunzător.

Acest tip de exercițiu este efectuat lunar, în mod standard, de toate companiile ce utilizează Raportarea financiară pentru eficientizarea activității.

Element

Raționament

Specific analiză

Acțiuni concrete posibile

Rezultatul net

Rezultatul din toate activitățile companiei, atribuibil asociaților/acționarilor.

 • atribuibil asociaților/acționarilor
 • rezultatul care contează și asupra căruia vrei să acționezi
 • evoluția lunară a nivelului înregistrat
 • nivel raportat la Capitalizare
 • toate acțiunile descrise mai jos
ARIA OPERAțIONALĂ
Venituri operaționale recurente
 • Vânzări
 • Variația stocurilor
 • Venituri din subvenții de exploatare
 • Venituri din producția capitalizată
 • Reduceri (discounturi) comerciale primite
 • categoria principală de venituri
 • sursa principală a Profitului
 • vrei să identici cum poți vinde mai mult în condiții profitabile
 • evoluția lunară a nivelului înregistrat
 • evoluția lunară a structurii 
 • analiza matricei de distribuțieArticole sau servicii vândute vs Canale de distribuție
Costuri directe (COGS)
 • Cheltuielii cu materii prime și materiale
 • Cheltuieli privind mărfurile
 • Reduceri (discounturi) comerciale acordate
 • categorie principală de cheltuieli  pentru companiile cu activități de producție
 • evoluția lunară a nivelului înregistrat
 • evoluția lunară a structurii
 • renegociere prețuri de achiziție
 • îmbunătățire procese de producție  (eficientizare rețetare,  reduceri pierderi tehnologice, eficientizare portofoliu produse vândute etc.)
 • îmbunătățire procese emitere/înregistrare documente
Rezultat operațional brut (Gross result)
Valoarea generată de companie, după acoperirea Costurilor directe (COGS)
 • trebuie să acopere restul cheltuielilor
 • este critic să acopere cel puțin Cheltuielile operaționale recurente fixe (OPEX)
 • evoluția lunară a nivelului înregistrat
 • ponderea în Venituri operaționale recurente sau Marja operațională brută
 • majorarea prețurilor de vânzare
 • renegocierea prețurilor de achiziție
 • îmbunătățirea proceselor de achiziție și producție
Cheltuieli operaționale recurente fixe (OPEX)
 • Cheltuieli administrative generale
 • Cheltuieli salariale totale
 • Alte cheltuieli cu serviciile executate de terți
 • Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate
 • Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător
 • categorie de cheltuieli ce poate fi ușor eficientizată
 • evoluția lunară a nivelului înregistrat
 • evoluția lunară a structurii
 • renegociere prețuri de achiziție
 • eliminare articole/servicii inutile
Rezultatul operațional din activitatea recurentă

Valoarea generată de companie, după acoperirea Costurilor directe (COGS) și a Costurilor fixe (OPEX).

 • măsură a viabilității operațiunilor firmei
 • trebuie să acopere restul cheltuielilor
 • este critic să înregistreze valoare pozitivă
 • evoluția lunară a nivelului înregistrat
 • ponderea în Venituri operaționale recurente sau Marja operațională din activitatea recurentă
 • acțiunile descrise mai sus în dreptul diverselor categorii de Venituri și Cheltuieli operaționale recurente
Venituri operaționale nerecurente
 • Alte venituri din exploatare
 • Venituri din creanțe și debitori diverși
 • Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale
 • să identifici evenimentele care le-au generat pentru a evalua probabilitatea de transformare a veniturilor în intrări de numerar
 • evoluția lunară a nivelului înregistrat
 • evoluția lunară a structurii
 • eficientizarea proceselor ce au generat acest tip de venituri, dacă este cazul
Cheltuielile operaționale nerecurente
 • Alte cheltuieli de exploatare
 • Pierderi din creanțe reactivate și debitori diverși
 • Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale
 • să identifici evenimentele  care le-au generat pentru a evalua impactul în Fluxul de numerar al firmei.
 • să identifici procesele ce au generat aceste evenimente
 • evoluția lunară a nivelului înregistrat
 • evoluția lunară a structurii
 • eficientizarea proceselor ce au generat acest tip de venituri, dacă este cazul
Rezultat operațional din activitatea nerecurentă

Rezultatul înregistrat ca urmare a activităților nerecurente (ocazionale)

 • urmărești ca valoarea acestui rezultat să nu aibă un impact negativ  semnificativ asupra Rezultatului operațional din activitatea recurentă
 • evoluția lunară a nivelului înregistrat
 • în ce măsură erodează Rezultatul operațional din activitatea recurentă
 • acțiunile descrise mai sus în dreptul diverselor categorii de Venituri și Cheltuieli operaționale nerecurente
EBITDA

Rezultatul operațional din activitatea activitatea operațională, înainte de dobânzi, taxe, depreciere și amortizare

 • măsură a viabilității operațiunilor firmei
 • trebuie să acopere restul cheltuielilor de mai jos
 • evoluția lunară a nivelului înregistrat
 • în ce măsură acoperă restul cheltuielilor
 • acțiunile descrise mai sus în dreptul diverselor categorii de Venituri și Cheltuieli operaționale
Deprecierea și amortizarea

Rezultă ca urmare a uzurii normale a activelor fixe sau în urma unor evenimente cu impact negativ asupra acestora

 • în sens larg, oferă o imagine a capacității firmei de a-și susține ciclurile investiționale
 • vrei să identifici evenimentele negative ce au cauzat pierderi de valoare a Activelor fixe
 • evoluția lunară a nivelului înregistrat
 • evoluția lunară a structurii
 • eficientizarea proceselor ce au generat pierderi de valoare ale Activelor fixe
EBIT

Rezultatul din activitatea operațională, înainte de dobânzi și taxe

 • măsură a viabilității operațiunilor firmei
 • trebuie să acopere cheltuielile financiare
 • evoluția lunară a nivelului înregistrat
 • în ce măsură acoperă cheltuielile financiare
 • acțiunile descrise mai sus în Aria operațională
ARIA FINANCIARĂ
Venituri financiare
 • Venituri din dobânzi
 • Veniturile din diferențe de curs valutar (FX)
 • Venituri din reduceri (discounturi) financiare obținute
 • Venituri din creanțe imobilizate
 • Venituri din învestiții financiare pe termen scurt
 • Venituri din imobilizări financiare
 • Alte venituri financiare
 • să identifici evenimentele care le-au generat pentru a evalua probabilitatea de transformare a veniturilor financiare în intrări de numerar
 • evoluția lunară a nivelului înregistrat
 • evoluția lunară a structurii
 • renegocierea condițiilor de plasamente financiare ale firmei
 • renegocierea condițiilor de conversii valutare
 • eficientizarea politicii de plată a achizițiilor (discounturi financiare primite de la furnizori)
Cheltuieli financiare
 • Cheltuieli cu dobânzile
 • Cheltuieli din diferențe de curs valutar (FX)
 • Cheltuieli cu reduceri (discounturi) financiare acordate clienților
 • Pierderi din creanțe legate de participații
 • Cheltuieli privind investițiile financiare cedate
 • Alte cheltuieli financiare
 • vrei să evaluezi impactul cheltuielilor financiare (costul finanțării firmei) asupra rezultatelor operaționale EBITDA și EBIT
 • evoluția lunară a nivelului înregistrat
 • evoluția lunară a structurii
 • renegocierea condițiilor de finanțare a firmei (credite)
 • renegocierea condițiilor de conversii valutare
 • eficientizarea finanțării comericale acordate (discounturi financiare acordate clienților)
Rezultat financiar

Rezultatul din activitatea activitatea de finanțare a firmei

 • vrei să evaluezi impactul Rezultatului financiar asupra rezultatelor operaționale EBITDA și EBIT
 • evoluția lunară a nivelului înregistrat
 • impactul acestuia asupra rezultatelor operaționale
 • acțiunile descrise mai sus în Aria financiară
RezULTATE GENERALE ȘI TAXE
Rezultat brut

Rezultatul din toate activitățile companiei, înainte de impozitare.

 • cumulează rezultatul activităților firmei
 • evoluția lunară a nivelului înregistrat
 • toate acțiunile descrise mai sus în Aria operațională și Aria financiară
Impozit pe profit/venit

Cheltuiala cu Impozitul pe profit/venit datorat Autorităților.

 • în scop de verificare a rezonabilității
 • evoluția periodică
 • eficientizare fiscală
Rezultatul net

Rezultatul din toate activitățile companiei, atribuibil asociaților/acționarilor.

 • atribuibil asociaților/acționarilor
 • rezultatul care contează și asupra căruia vrei să acționezi
 • evoluția lunară a nivelului înregistrat
 • nivelul raportat la Capitalizare
 • toate acțiunile descrise mai sus
Raportare financiară online

Încearcă soluția de raportare financiară FinLight™. Transformă datele contabile ale firmei tale în informații financiare pe care le poți înțelege.