fbpx

─ GHIDUL FINANCIAR FINLIGHT

Contul de profit și pierdere

Contul de profit și pierdere prezintă performanța financiară a companiei în intervalul de timp raportat, oferind informațiile necesare pentru evaluarea capacitații companiei de a genera profit în contextul operațiunilor desfășurate. Cuprinde:

  • Venituri ce reprezintă tranzacții generatoare de resurse
  • Cheltuieli, denumite și Costuri, ce reprezintă tranzacții consumatoare de resurse
  • Rezultatul ce poate lua formă de Profit sau Pierdere la nivel operațional, financiar și net, în funcție de performanța firmei

Explicăm mai jos de ce este important Contul de profit si pierdere, care este structura lui și cum să îl evaluezi dintr-o privire la nivel operațional, financiar și general.C

DE CE ESTE IMPORTANT?

Contul de profit și pierdere este un instrument critic în procesul de management pentru că:

  • evidențiază veniturile și cheltuielile ce generează profit sau pierdere
  • permite evaluarea sănătății companiei în ceea ce privește capacitatea de a genera valoare pentru acționari/asociați
  • oferă managementului informații despre pârghiile pe care le poate acționa pentru a  maximiza profitul sau pentru a diminua/elimina pierderile

Structura Contului de profit și pierdere

Prezentarea Contului de profit și pierdere poate să difere în funcție de scopul analizei și a gradului de detaliu dorit, însă întotdeauna va conține aceleași elemente: VenituriCheltuieli și Rezultate.

Pentru o mai bună înțelegere a surselor generatoare de valoare în companie am segmentat prezentarea Veniturilor și Cheltuielilor în funcție de activitățile desfășurate de companie: Activitatea operațională și Activitatea financiară, după cum urmează:

Activitatea operațională

Activitatea financiară

Rezultatul tuturor activităților firmei

Taxele pe activități

Rezultatul net

Prezentare în platforma FinLight

Modul în care sunt grupate elementele Contului de profit si pierdere diferă în funcție de scopul prezentării:

Poate fi o prezentare în care elementele sunt grupate in funcție de natura lor, atunci când există un scop de eficientizare a companiei
Prezentare simplă, utilă pentru o privire de ansamblu
Raportare financiară online

Încearcă soluția de raportare financiară FinLight™. Transformă datele contabile ale firmei tale în informații financiare pe care le poți înțelege.