HomeGhidul financiar FinLightContul de profit și pierdere

Contul de profit și pierdere

Contul de profit și pierdere - prezentare generală

Prezintă performanța financiară a companiei în intervalul de timp raportat oferind informațiile necesare pentru evaluarea capacitații companiei de a genera profit in contextul operațiunilor desfășurate. Cuprinde lista:

  • Veniturilor ce reprezintă tranzacții generatoare de resurse
  • Costurilor ce reprezintă tranzacții consumatoare de resurse
  • Rezultatului ce poate lua formă de Profit sau Pierdere ca urmare a activității firmei, la nivel operațional, financiar și net, în funcție de performanța firmei

Explicăm mai jos de ce este important Contul de profit si pierdere, care este structura lui și, poate cel mai important, cum să îl evaluați dintr-o privire.

DE CE ESTE IMPORTANT?

Contul de profit și pierdere este un instrument critic în procesul de management pentru că:

  • evidențiază elementele ce generează profit sau pierdere
  • permite evaluarea sănătății companiei in ceea ce privește capacitatea de a genera valoare pentru acționari/asociați
  • oferă posibilitatea managementului de înțelege mai bine pârghiile prin care poate acționa pentru a maximiza profitul sau pentru a diminua/elimina pierderile

Structura Contului de profit și pierdere

Structura Contului de profit si pierdere poate să difere în funcție de scopul analizei și a gradului de detaliu dorit, însă întotdeauna va conține aceleași elemente: VenituriCheltuieli și Rezultate.

Pentru o mai bună înțelegere a surselor generatoare de valoare în companie am segmentat prezentarea Veniturilor și Cheltuielilor în funcție de activitățile desfășurate de companie: Activitatea operaționala și Activitatea financiară, după cum urmează:

Activitatea operațională

Activitatea financiară

Rezultatul tuturor activităților firmei

Taxele

Rezultatul net

Modalități de prezentare în platforma FinLight

Modul în care sunt grupate elementele Contului de profit si pierdere diferă în funcție de scopul prezentării:

Poate fi o prezentare în care elementele sunt grupate in funcție de natura lor, atunci când există un scop de eficientizare a companiei
Prezentare simplă, utilă pentru o privire de ansamblu
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Vrei să vezi raportarea FINLIGHT pentru firma ta ?
îți oferim posibilitatea să testezi utilizând datele firmei tale, absolut gratuit pentru 30 de zile.