fbpx

Contul de profit și pierdere prezintă performanța financiară a companiei în intervalul de timp raportat, oferind informațiile necesare pentru evaluarea capacitații companiei de a genera profit în contextul operațiunilor desfășurate.

 • Contul de profit și pierdere – performanța firmei

  Descriere Contul de profit și pierdere → prezintă performanța financiară a companiei în intervalul de timp raportat, oferind informațiile necesare…

 • Venituri operaționale

  Descriere Venituri operaționale → reprezintă valoarea generată de companie din activitățile operaționale, fără a lua în considerare veniturile generate din…

 • Cheltuieli operaționale

  Descriere Cheltuieli operaționale → reprezintă consumul de valoare al companiei în scopul desfășurării activităților operaționale, fără a lua în considerare cheltuielile aferente activităților…

 • Depreciere și amortizare

  Descriere Depreciere și amortizare → reprezintă o ajustare de valoare a Activelor sau a Provizioanelor.Deprecierea reprezintă ajustarea de valoare a Activelor ca urmare a unor…

 • Venituri financiare

  Descriere Venituri financiare → reprezintă resursele generate de companie legate de activitatea de natură financiară.Principalele Venituri financiare ale companiilor mici si medii cuprind:veniturile…

 • Cheltuieli Financiare

  Descriere Cheltuielilor financiare reprezintă consumul de resurse al companiei legat de activitatea de finanțare a operațiunilor și a investițiilor efectuate:Principalele Cheltuieli financiare ale…