fbpx

─ GHIDUL FINANCIAR FINLIGHT

Depreciere și amortizare

Deprecierea și amortizarea reprezintă o ajustare de valoare a Activelor sau a Provizioanelor.

 • Deprecierea reprezintă ajustarea de valoare a Activelor ca urmare a unor evenimente ce nu țin de utilizarea normală a acestora.
 • Amortizarea reprezintă ajustarea de valoare (costul) utilizării Activelor în condiții normale de funcționare

În funcție de sensul ajustării de valoare, compania înregistrează:

 • Cheltuieli cu Deprecierea și Amortizarea – pentru diminuarea valorii Activelor sau pentru constituirea de Provizioane
 • Venituri din Depreciere și Amortizare – pentru creșterea valorii Activelor sau pentru reversarea Provizioanelor constituite anterior

În proporție covârșitoare și mai ales pentru companiile mici și mijlocii, Deprecierea și amortizarea va fi compusă doar din Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor.
Detalii despre mecanismul de funcționare pentru Depreciere și amortizare …

Cheltuielile cu Deprecierea și amortizarea cuprind:

Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele și ajustările pentru depreciere

Elementul de cheltuială reprezentat de Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele și ajustările pentru depreciere cuprinde toate cheltuielile legate de ajustările negative de valoare ale Activelor Imobilizate non financiare, Activelor Circulante non financiare și cheltuielile ocazionate de constituirea Provizioanelor ce țin de activitățile non financiare.

Mai multe detalii despre Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele și ajustările pentru depreciere

Cheltuieli financiare privind amortizările, provizioanele și ajustările pentru pierdere de valoare

Elementul de cheltuială reprezentat de Cheltuieli financiare privind amortizările, provizioanele și ajustările pentru depreciere cuprinde toate cheltuielile legate de ajustările negative de valoare ale Activelor Imobilizate financiare, Activelor Circulante financiare și cheltuielile ocazionate de constituirea Provizioanelor ce țin de activitățile financiare.

Mai multe detalii despre Cheltuieli financiare privind amortizările, provizioanele și ajustările pentru depreciere

Venituri legate de Depreciere și amortizare cuprind:

Venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere privind activitatea de exploatare

Elementul de venit reprezentat de Venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere privind activitatea de exploatare cuprinde toate veniturile legate de ajustările pozitive de valoare ale

Mai multe detalii despre Venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere privind activitatea de exploatare…

Venituri financiare din amortizări și ajustări pentru pierdere de valoare

Elementul de venit reprezentat de Venituri financiare din amortizări și ajustări pentru pierdere de valoare cuprinde toate veniturile legate de ajustările pozitive de valoare ale:

Mai multe detalii despre Venituri financiare din amortizări și ajustări pentru pierdere de valoare…

Întrebări și răspunsuri

Deprecierea și amortizarea  – mijloc de evaluare a capacitații de reînnoire a ciclului investițional

Prezentarea elementelor de Depreciere si amortizare cu FinLight*
*modul de prezentare poate varia in funcție de pachetul achiziționat

Mecanism funcționare Depreciere si Amortizare pentru Active Imobilizate (exceptând terenurile)

Cum funcționează Deprecierea si Amortizarea?

În linii mari și in cele mai multe cazuri întâlnite Deprecierea si Amortizarea se va utiliza în cazul ajustării de valoare pentru Active imobilizate, după cum urmează :

 1. La achiziția unei Clădiri (activ imobilizat) este afectat doar Bilanțul companiei, unde se înregistrează o creștere a elementului de Active Imobilizate – Clădiri.
 2. Plata clădirii nu reprezintă o cheltuiala, deci nu se înregistrează o cheltuiala (consum) în Contul de profit si pierdere, așadar nu este afectat Profitul companiei.
 3. Pe măsură ce Clădirea este utilizată (consumată) în regim normal de funcționare se înregistrează în Contul de profit si pierdere  o cheltuială lunară aferentă acestui consum – Amortizarea. Pentru că este o cheltuială, afectează Rezultatul companiei (Profitul)
 4. Dacă pe parcursul utilizării clădirii se întâmplă evenimente de natură să afecteze negativ valoarea clădirii, de exemplu un incendiu, această ajustare negativă de valoarea se va înregistra în Contul de profit si pierdere sub formă de Depreciere,  afectând Rezultatul companiei (Profitul)
 5. Cheltuiala lunară înregistrata în legătură cu Deprecierea și amortizarea pe Contul de profit si pierdere se cumulează în Bilanț utilizând elementul de Amortizare cumulată aferentă Imobilizărilor corporale și Imobilizărilor necorporale.

De reținut:

 • este o cheltuială lunară aferentă consumul de Active Imobilizate
 • nu are legătură directa cu plata efectivă pentru achiziția sau constituirea activului pentru care se înregistrează
 • afectează Profitul net al companiei

Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele și ajustările pentru depreciere:

Elementul de cheltuială reprezentat de Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele și ajustările pentru depreciere cuprinde:

 • Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor
 • Cheltuieli de exploatare privind provizioanele
 • Cheltuieli de exploatare privind ajustările pentru deprecierea imobilizărilor
 • Cheltuieli de exploatare privind ajustările pentru deprecierea activelor circulante
 • Cheltuieli de exploatare privind ajustările pentru deprecierea fondului comercial
 • Cheltuieli de exploatare privind ajustările pentru deprecierea creanțelor reprezentând avansuri acordate furnizorilor

Înapoi la sinteză…

Cheltuieli financiare privind amortizările, provizioanele și ajustările pentru depreciere:

Elementul de cheltuială reprezentat de Cheltuieli financiare privind amortizările, provizioanele și ajustările pentru depreciere cuprinde:

 • Cheltuieli privind actualizarea provizioanelor
 • Cheltuieli financiare privind ajustările pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare
 • Cheltuieli financiare privind ajustările pentru pierderea de valoare a activelor circulante
 • Cheltuieli financiare privind amortizarea diferențelor aferente titlurilor de stat
 • Cheltuieli financiare privind amortizarea primelor de rambursare a obligațiunilor și a altor datorii

Înapoi la sinteză…

Venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere privind activitatea de exploatare:

Elementul de venit reprezentat de Venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere privind activitatea de exploatare cuprinde:

 • Venituri din provizioane
 • Venituri din ajustări pentru deprecierea imobilizărilor
 • Venituri din ajustări pentru deprecierea activelor circulante
 • Venituri din fondul comercial negativ
 • Venituri din ajustări pentru deprecierea creanțelor reprezentând avansuri acordate furnizorilor

Înapoi la sinteză…

Venituri financiare din amortizări și ajustări pentru pierdere de valoare:

Elementul de venit reprezentat de Venituri financiare din amortizări și ajustări pentru pierdere de valoare cuprinde:

 • Venituri financiare din ajustări pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare
 • Venituri financiare din ajustări pentru pierderea de valoare a activelor circulante
 • Venituri financiare din amortizarea diferințelor aferente titlurilor de stat

Înapoi la sinteză…

Raportare financiară online

Încearcă soluția de raportare financiară FinLight™. Transformă datele contabile ale firmei tale în informații financiare pe care le poți înțelege.