fbpx

─ GHIDUL FINANCIAR FINLIGHT

Lichiditatea

Lichiditatea evaluează capacitatea de plată a datoriilor pe termen scurt. Se calculează prin raportarea nivelului de Active circulante (resurse disponibile) la nivelul Datoriilor pe termen scurt (obligații de plată curente).

Trebuie să identifici:

Varianta rezonabilă este acea în care:

Orice alta variantă reprezintă un risc semnificativ pentru continuarea activității Firmei..

Practic, ai de evaluat:

Companiile cu lichiditate rezonabilă înregistrează valori supraunitare pentru indicatorii de Lichiditatea curentă și Lichiditatea imediată.

Scopul analizei

Cauți să identifici doua aspecte:

 1. Dacă Firma dispune de suficiente resurse pentru acoperirea obligațiilor pe termen scurt, sau altfel spus, dacă Firma este ”Lichida”
 2. Cât de ”Lichidă” este Firma? Are un nivel de lichiditate confortabil sau este o situație circumstanțială?

Abordarea potrivită

Pentru evaluarea Lichidității Firmei vei utiliza următoarea abordare:

 1. Vei analiza elementele definitorii ale Lichidității – Activele curente și Datoriile pe termen scurt
 2. Vei identifica dacă Firma dispune de suficiente resurse pentru acoperirea obligațiilor pe termen scurt utilizând Capitalul de lucru
 3. Veni analiza nivelul de Lichiditate al firmei utilizând indicatorii de lichiditate.

Metodologia recomandată

Pentru evaluarea situației Firmei în ceea ce privește capacitatea de plata a datoriilor pe termen scurt ai de parcurs următorii pași:

Începi cu analiza Activelor comerciale curente . Trebuie să identifici:

Practic, ai de evaluat:

 • Stocurile – în ce măsura pot fi transformate în bani:
  • exista o porțiune de stocuri compromise care nu pot fi utilizate?
  • este necesară o prelucrare a lor înainte de vânzare? (cum e cazul materiilor prime)
  • există alte condiții necesare de îndeplinit anterior valorificării (ex: alte materiale necesare de achiziționat, capacitate disponibilă de producție, capacitate de stocare, capacitate de transport, etc)
  • valorificarea lor se va face prin vânzare cu încasare imediată sau cu încasare la un termen ulterior
 • Creanțele – care este măsura în care vor transformate în bani:
  • exista o porțiune de creanțe compromise care nu pot fi încasate?
  • care sunt termenele de încasare reale?
  • este încasarea lor dependentă de alte condiții (livrări adiționale, predare proiecte, aprobări din partea terților, etc)
  • este încasarea lor legată de o anumită obligație de plată? (ex: încasarea unei anumite creanțe trebuie utilizata pentru stingerea unei anumite datorii -ex: linie de credit/factoring cu regres, etc)
 • Disponibilitățile – în ce măsura aceste sume pot fi utilizate pentru acoperirea Datoriilor pe termen scurt:
  • există o porțiune rezervată pentru alte obligații: dividende de plata, rambursări credite pe termen lung, plata dobânzi, plata penalități

Analizezi Datoriile comerciale curente. Trebuie să identifici:

 • nivelul elementelor componente: Datorii comerciale curente către furnizori/clienți, Sume datorate către/pentru salariați, Datorii către bugetele de stat sau Alte datorii
 • termenul în care acestea devin exigibile
 • dacă există o porțiune care se va stinge prin alte mijloace (ex: compensări)
 •  
Evaluezi Capitalul de lucru comercial

Capitalul de lucru reprezintă excedentul de Active comerciale curente în raport cu Datoriile comerciale curente.

Capital de lucru comercial = Active comerciale curenteDatorii comerciale curente

Firma ta va fi într-una din următoarele situații:

 1. Capital de lucru comercial negativ – ceea ce înseamna ca Firma nu are suficient de multe resurse pentru plata datoriilor comerciale pe termen scurt și există un risc ridicat de perturbare a activității.
 2. Capital de lucru comercial pozitiv – ceea ce înseamna ca Firma dispune de resursele necesare pentru plata datoriilor comerciale pe termen scurt.  în acest caz, trebuie sa verifici totuși corelația intre momentele în care Activele comerciale curente  vor fi transformate în bani și momentele în care Datoriile comerciale curente vor deveni exigibile.

O analiza detaliată în legătura cu conceptul de Capital de lucru găsești aici.

În cazul în care Firma deține Investiții financiare pe termen scurt trebuie să identifici dacă aceste valori pot fi transformate în numerar într-un orizont de timp util având în vederea acoperirea obligațiilor curente.

În cazul Datoriilor financiare pe termen scurt (credite bancare pe termen scurt) trebuie sa stabilești:

 • exigibilitatea lor
 • sursa de plată
 • posibilitatea de reînnoire a datoriei

Faci asta pentru a identifica în ce măsură vei putea asigura plata acestor obligații, fără a afecta plata Datoriilor comerciale curente.

Exista mai multe  variante:

 1. Capitalul de lucru comercial este negativ și atunci trebuie rezolvată o problema structurală de finanțare (mai multe detalii găsești aici). Atenție, în acest caz există un risc serios de Insolvență.
 2. Capitalul de lucru comercial este pozitiv dar mai mic decât Datoriilor financiare pe termen scurt, moment în care trebuie să ajustezi fie termenele de plata la furnizori fie sa reeșalonezi liniile de credit pe o perioada lunga de timp (mai mare de un an).
 3. Capitalul de lucru comercial acoperă Datoriilor financiare pe termen scurt dar nu ai suficient flux de numerar, ceea ce înseamnă că ai o problema de exigibilitate a datoriilor (dar exista surse de rambursare) și prin urmare trebuie sa modifici termenele de plata (fie la Furnizori fie la Bancă)
 4. Capitalul de lucru comercial acoperă Datoriilor financiare pe termen scurt și ai flux de numerar suficient, deci ești ok.

Trebuie sa identifici dacă există obligații de plata în viitorul imediat în legătura cu achizițiile de Imobilizări financiare.

Urmărești, ca și în cazurile anterioare:

 • nivelul
 • momentul când devin exigibile
 • sursa de plata
Evaluezi Capitalul de lucru

Capitalul de lucru reprezintă excedentul de Active curente în raport cu Datorii pe termen scurt.

Capital de lucru comercial = Active curenteDatorii pe termen scurt

Firma ta va fi într-una din următoarele situații:

 1. Capital de lucru negativ – ceea ce înseamna ca Firma nu are suficient de multe resurse pentru plata tuturor datoriilor pe termen scurt și există un risc ridicat de perturbare a activității.
 2. Capital de lucru pozitiv – ceea ce înseamna ca Firma dispune de resursele necesare pentru plata datoriilor comerciale pe termen scurt.  În acest caz, trebuie sa verifici totuși corelația intre momentele în care Activele curente vor fi transformate în bani și momentele în care Datoriile pe termen scurt vor deveni exigibile.

O analiza detaliată în legătura cu conceptul de Capital de lucru găsești aici.

Există o lista lungă de indicatori de Lichiditate care măsoară raportul dintre elemente de  Active curente vs elemente de Datorii pe termen scurt.

Raționamentul este întotdeauna același: o încercare de a identifica în ce măsură Firma poate sa își onoreze datoriile pe termen scurt.

Te interesează în mod deosebit acești indicatori mai ales în contextul in care firma ta va fi evaluată de creditori: Bănci, Asiguratori de creanțe, Furnizori, etc.

Practic, ai de evaluat:

Din punct de vedere al valorilor, vrei ca acești indicatori de Lichiditate să fie supraunitari.

Valorile subunitare implică, în ochiii analiștilor, de la caz la caz, un risc mai mic sau mai mare de incapacitate de plata a datoriilor.

Sinteză elemente lichiditate

Active comerciale curente
Datorii comerciale curente

Formula de calcul:

Datorii comerciale curente =Datorii comerciale curente către furnizori/clienți+ Sume datorate către/pentru salariați + Datorii către bugetele de stat

Capital de lucru comercial

Formula de calcul

Capital de lucru comercial = Active comerciale curenteDatorii comerciale curente

Capital de lucru

Formula de calcul

Capital de lucru = Active  curenteDatorii pe termen scurt

Prezentarea Contului de profit și pierdere cu FinLight
*modul de prezentare poate varia in funcție de pachetul achiziționat
Raportare financiară online

Încearcă soluția de raportare financiară FinLight™. Transformă datele contabile ale firmei tale în informații financiare pe care le poți înțelege.